FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VENSKABSPROJEKTET

1.Informationsindsamling

Vi indsamler information fra dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kontakter os eller deltager i vores spørgeskemaundersøgelse. De indsamlede informationer inkluderer dit navn, din e-mailadresse og de beskeder, du sender. Dertil kommer, at vi automatisk modtager og optager informationer fra din computer og browser, inkluderet din IP adresse, software og hardware egenskaber, og siden du forespørger.

2. Informationsbrug
Enhver af informationerne vi indsamler fra dig, kan blive anvendt til at:

  • Personalisere din oplevelse og reagere på dine individuelle behov

  • Forbedre vores webside

  • Kontakte dig via e-mail

  • Forvalte en konkurrence, kampagne eller undersøgelse

4. Tredje part aftale

Vi hverken sælger, handler eller på anden vis overfører dine personligt identificerbare informationer til ekstern part. Dette inkluderer ikke betroet trejde part, som bistår os i håndteringen af vores webside eller udfører vores forretning, så længe disse accepterer at holde disse informationer fortrolige.​​

5. Informationsbeskyttelse

Venskabsprojektet.dk er en fix hjemmeside og er derfor underlagt den beskyttelse, som wix opererer med.

 

Her er uddrag fra wix’s fortrolighedspolitik for tredje part, dataopbevaring og sikkerhed:

 

"Wix må kun dele dine Personlige oplysninger med tredjepart (eller på anden vis give dem adgang til dem) på følgende måder og i følgende situationer:

 

Tredjepartstjenester

Wix samarbejder med en række udvalgte tjenesteudbydere, hvis tjenester og løsninger supplerer, letter og forbedrer vores egne. Disse tjenester omfatter hosting og samplacering af servere, kommunikation og netværk, der leverer indhold (CDN), data- og internetsikkerhedstjenester, fakturerings- og betalingstjenester, domæneregistratorer, tjenester vedrørende forebyggelse og afsløring af svindel, webanalyse, e-maildistribution og overvågningstjenester, sessionsregistrering og fjernadgangstjenester, måling af effekt, dataoptimerings- og markedsføringstjenester, indholdsudbydere samt vores juridiske og økonomiske rådgivere (“Tredjepartstjeneste(r)”).

Sådanne Tredjepartstjenester er berettigede til at modtage eller på anden vis opnå hel eller delvis adgang til Personlige oplysninger vedrørende vores Besøgende og Brugere og/eller Personlige oplysninger om brugere af brugere – afhængig af deres konkrete rolle og formål i forhold til at lette og forbedre vores Tjenester og virksomhed, og de må kun bruge dem til sådanne formål. Bemærk, at vi, selvom vores Tjenester kan indeholde links til andre hjemmesider eller tjenester, ikke er ansvarlige for sådanne hjemmesider eller Tredjepartstjenesters metoder, for så vidt angår personlige oplysninger. Vi opfordrer dig derfor til at være opmærksom, når du bevæger dig væk fra vores Tjenester, og sørge for at læse erklæringerne vedrørende personlige oplysninger for alle hjemmesider og tjenester du besøger, før du afgiver dine Personlige oplysninger. Denne Politik om beskyttelse af Personlige oplysninger gælder ikke for tredjepartshjemmesider og -tjenester, som der er indsat links til. Wix er ansvarlig for Personlige oplysninger, der modtages i henhold til Privacy Shield-ordningen og efterfølgende overdrages til en tredjepart som beskrevet i Privacy Shield-principperne. Navnlig forbliver Wix ansvarlig i henhold til Privacy Shield-principperne, hvis tredjepartsrepræsentanter, som Wix antager til at behandle Personlige oplysninger på dennes vegne, gør dette på en måde, der er i uoverensstemmelse med principperne, medmindre Wix dokumenterer, at denne ikke er ansvarlig for den hændelse, der har ført til skaden.

Retshåndhævelse, juridiske anmodninger og forpligtelser

lokale love om databeskyttelse, er Wix berettiget til at videregive eller på anden vis give andre adgang til dine Personlige oplysninger, hvis der fremsættes juridisk anmodning, fx stævning, søgsmål, ransagningskendelse eller retskendelse, eller i overensstemmelse med gældende lov, hvis vi efter bedste evne og skøn vurderer, at vi er pålagt dette i henhold til gældende lov, med eller uden varsel.

Beskyttelse af rettigheder og sikkerhed

Wix er berettiget til at dele dine Personlige oplysninger med andre, hvis vi efter bedste evne og skøn vurderer, at dette vil beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed i relation til Wix, Wix' Brugere, Brugeres brugere eller andre mennesker, med eller uden varsel.

Funktioner til sociale medier og indrammede sider

Vores Tjenester omfatter visse funktioner til sociale medier og widgets, single sign-on-funktioner, fx funktionerne “Opret forbindelse til Facebook” eller “Log på Google”, knapperne “Synes godt om” på Facebook og “Del” eller andre interaktive miniprogrammer (“Funktioner til sociale medier”). Disse Funktioner til sociale medier kan indhente oplysninger såsom din ip-adresse eller hvilken side, du besøger på vores Hjemmeside, og kan afgive en cookie for at sikre, at de fungerer rigtigt. Funktioner til sociale medier hostes enten af en tredjepart eller direkte på vores Tjenester. Din interaktion med tredjeparters Funktioner til sociale medier reguleres af deres politikker, ikke af vores.

Derudover giver vores Tjenester dig mulighed for direkte deling af dine Personlige oplysninger med Tredjepart, fx via sideindramningsteknikker til at sende indhold til eller fra Tredjepartstjenester eller andre parter, samtidig med at ”look and feel” for vores Hjemmeside og Tjenester bibeholdes (“Rammer”). Bemærk, at du, hvis du vælger at interagere eller dele Personlige oplysninger via Rammer, udleverer dem til disse Tredjepartstjenester og ikke til os, og at sådanne interaktioner og delinger også er reguleret af Tredjepartstjenesters politikker og ikke af vores.

App Market-udviklere

Som et led i vores App Market-program giver vi tredjepartsudviklere (“Tredjepartsudvikler(e)”) mulighed for at udvikle og sælge deres egne apps via Wix App Market (“Tredjeparts-app(s)”) i samarbejde med Wix.

Hver enkelt Tredjepartsudvikler er bundet af Wix App Market – Aftale om partnerprogrammer, som bl.a. indeholder begrænsninger med hensyn til, hvordan de må tilgå, opbevare og anvende de Ikke-personlige og Personlige oplysninger, du og/eller dine Brugere af brugere udleverer til dem eller os.

Vi opfordrer dig til at gennemlæse enhver Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der følger med ved køb af Tredjeparts-apps, og at du anmoder Tredjepartsudviklere om præcisering, hvis du har behov for det, inden du beslutter dig for at, installere og anvende deres Tredjeparts-app. Wix har ikke kontrol over eller ansvar for Tredjepartsudvikleres handlinger eller politikker, og din brug af Tredjeparts-apps sker for egen risiko.

WixHive API

Ved at installere visse Wix-apps og/eller Tredjeparts-apps giver du desuden tilladelse til, at deres respektive udbydere deler og/eller tilgår visse Ikke-personlige og Personlige oplysninger vedrørende dig og/eller dine Brugere af brugere via “WixHive” API. Sådanne oplysninger inkluderer blandt andet kontaktoplysninger, beskeder, virksomhedsapps og visse aktiviteter vedrørende Tjenesterne og/eller Brugerhjemmeside, som opbevares og derefter kan tilgås via din Brugerkonto. Vi henviser til Brugsvilkår for Wix App Market for yderligere oplysninger om Personlige oplysninger, som kan indhentes og deles via WixHive API. 

For yderligere at beskytte personlige oplysninger vedrørende dig og dine Brugere af brugere er alle Tredjepartsudviklere bundet af en kontrakt, der tillader, at de kun kombinerer Personlige oplysninger indsamlet på forskellige Brugerhjemmesider og Tjenester og deler Personlige oplysninger for Brugere af brugere med andre Apps installeret på samme Brugerhjemmeside eller Tjenester til det specifikke formål, der er angivet for Brugerhjemmesiden eller Tjenesterne. Wix kan imidlertid fortsat tilgå og bruge oplysninger indsamlet og opbevaret via WixHive API på tværs af forskellige Brugerhjemmesider og Apps, i det omfang det er nødvendigt for at levere og forbedre vores Tjenester.

Du er alene ansvarlig for at informere dine Brugere af brugere og for indsamlingen, behandlingen og brugen af deres Personlige oplysninger via WixHive API. og for at oplyse dem op, at deres Personlige oplysninger vil blive overdraget til og behandlet af Wix på dine vegne.

For at undgå indsamling eller deling af Personlige oplysninger via WixHive API skal du undlade at installere Apps på din Brugerhjemmeside, tilbagekalde tilladelser til installerede Apps eller ganske enkelt afinstallere dem. Du skal dog være opmærksom på, at tidligere installerede Apps stadig kan indeholde oplysninger, som blev indsamlet forud for tilbagekaldelsen, så hvis du ønsker, at sådanne oplysninger slettes, foreslår vi, at du kontakter Wix eller Tredjepartsudvikleren direkte og anmoder om, at dette bliver gjort. 

Wix' datterselskaber og associerede selskaber

Vi er berettiget til at dele Personlige oplysninger inden for egen koncern til de formål, der er beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. For eksempel kan vi dele dine Personlige oplysninger med vores amerikanske datterselskab Wix.com Inc i forbindelse med faciliteringen og leveringen af Tjenester til dig (og dine Brugere af brugere). Hvis Wix eller Wix' associerede selskaber oplever et skift i kontrollen, herunder som følge af fusion, opkøb eller køb af de væsentligste dele af Wix' aktiver, er vi berettigede til at dele dine Personlige oplysninger med de parter, der er involveret i en sådan begivenhed. Såfremt vi efter bedste evne og skøn mener, at et sådan skift i kontrollen væsentligt vil påvirke de Personlige oplysninger, der opbevares hos os, informerer vi dig om begivenheden via e-mail og/eller en iøjnefaldende meddelelse på vores Hjemmeside, herunder dine muligheder vedrørende dine Personlige oplysninger.

Deling af Personlige oplysninger fra Wix’ datterselskaber og tilknyttede virksomheder i Den Europæiske Union og Schweiz til Wix’ amerikanske datterselskab overholder EU-U.S.  og Swiss-U.S. Privacy Shield-ordningen.

 

For at understrege det, så er Wix berettiget til at dele dine Personlige oplysninger på anden måde end beskrevet ovenfor, såfremt du specifikt har godkendt det, eller hvis vi er juridisk forpligtede til det.

Derudover er Wix berettiget til at videregive, dele, udlevere eller på anden vis bruge Ikke-personlige oplysninger efter eget skøn og uden behov for yderligere godkendelse.

 

Dataopbevaring

Vi kan opbevare dine Personlige oplysninger (samt dine Oplysninger for brugere af brugere), så længe din Brugerkonto er aktiv, som anført i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og det er nødvendigt, for at vi kan levere vores Tjenester til dig.

Vi kan også fortsætte med at opbevare dine Personlige oplysninger, når du har deaktiveret din Brugerkonto og/eller ophører med at bruge visse Tjenester, i det omfang det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter vedrørende vores Brugere eller deres Brugere af brugere, forhindre svindel og misbrug, håndhæve vores aftaler og/eller beskytte vores lovmæssige interesser.

Vi har en databeskyttelsespolitik, som finder anvendelse for oplysninger i vores besiddelse. Hvis vi ikke længere skal bruge dine Personlige oplysninger, vil vi sørge for, at de slettes på sikker vis.

Sikkerhed

Wix har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte de Personlige oplysninger, du deler med os, herunder fysiske, elektroniske og proceduremæssige foranstaltninger. Blandt andet tilbyder vi HTTPS-sikret adgang til de fleste områder af vores Tjenester; overførsel af følsomme betalingsoplysninger (såsom kreditkortnummer) gennem en til formålet udviklet købsformular er beskyttet af en SSL/TLS-krypteret forbindelse i henhold til industristandarden; og vi opretholder regelmæssigt vores PCI DSS-certificering (Payment Card Industry Data Security Standards). Vi overvåger også regelmæssigt vores systemer i forhold til mulige sårbarheder og angreb og søger jævnligt nye metoder og Tredjepartstjenester, der skal øge sikkerheden omkring vores Tjenester og beskyttelse af personoplysninger vedrørende vores Besøgende og Brugere.

Uanset Wix’ foranstaltninger og bestræbelser kan vi ikke garantere fuld beskyttelse af og sikkerhed omkring dine Personlige oplysninger, dine Oplysninger om brugere af brugere eller andet Brugerindhold, du overfører, offentliggør eller på anden vis deler med Wix eller andre.

Vi opfordrer dig derfor til at oprette stærke adgangskoder til din Brugerkonto og Brugerhjemmeside og undlade at udlevere følsomme oplysninger til os eller andre, hvis du mener, at videregivelsen af disse kan forårsage væsentlig eller uoprettelig skade for dig.

Eftersom visse områder af vores Tjenester er mindre sikre end andre (for eksempel hvis du angiver din supportbillet til at være "Offentlig" frem for "Privat", eller hvis du går ind på en side, der ikke er beskyttet af SSL-kryptering), og e-mail og chat ikke anses for at være sikre kommunikationsformer, anmoder og opfordrer vi dig desuden til ikke at dele nogen Personlige oplysninger i disse områder eller via disse metoder."

Læs mere på Wix's hjemmeside.

8. Brugerundersøgelse

Til vores brugerundersøgelse benytter vi Survey Monkey og de fortrolighedsoplysninger, som de opererer med. Læs mere om det på Survey Monkeys hjemmeside.

7. Anvender vi cookies?

Ja. Vores cookies forbedrer adgang til vores side og identificerer gentagne besøgende. Dertil kommer at vores cookies øger en brugers oplevelse ved at spore og målrette hans/hendes interesser. Denne cookie brug, er dog på ingen måde forbundet til nogen personligt identificerbare informationer på vores side.

8. Afmeld

Vi bruger e-mailadressen som du giver, til at sende dig nyhedsbreve eller kontakte dig angående projektet. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afmelde dig modtagelse af fremtidige e-mails, så inkluderer vi detaljeret instruktioner til afmeldelse i bunden af hver e-mail.

9. Samtykke
Ved brug af vores side, giver du samtykke til vores fortrolighedspolitik.