VenskabetsKunst-4.jpg

NY

BOG

UDE

NU

ÅRETS BEDSTE 

VenskabsGAVE

Fra bogens bagsidetekst: 

 

For mange mennesker er venskaberne de længste og mest stabile relationer gennem livet. Men det er en relation, vi sjældent giver ret meget opmærksomhed. 

 

Venskabets kunst udforsker det nære venskab og venskabets kraft. Gennem fakta og interviews med eksperter bliver du klogere på venskabets betydning. Du møder mennesker, hvis personlige beretninger om venskab og tab, tillid og tilgivelse sætter ord på oplevelser og følelser, vi er fælles om, men som vi sjældent deler med andre. 

 

Venskabets kunst er en invitation til at reflektere over dine egne venskaber og give dem plads og næring, så de vokser og blomstrer. Du får inspiration til, hvordan du møder nye venner eller skaber tættere bånd til de venner, du allerede har. Der er også hjælp at hente, hvis du ønsker at bryde med usunde mønstre i et venskab, eller hvis du gerne selv vil være en bedre ven.

Venskabets kunst gør dig i stand til at handle både klogere og mere kærligt i dit møde med andre mennesker – og med dig selv.

VenskabetsKunst-5.jpg

VENSKABETS KUNST udkom den 4. december, 2020 og kan bestilles direkte hos Byens Forlag for 249 kr. - inkl. fragt.