- and time stood still.jpg

VENSKABS

VIDEN

Vi har taget fat på databehandlingen af spørgeskemaundersøgelsen, og det er good stuff. Her kommer en smagsprøve.

The basics

Hvor mange venner har vi,

og hvor har vi mødt dem?

Det er mest udbredt at have 3-5 nære venner. Det gælder for ca. halvdelen af respondenterne. En fjerdedel af respondenterne har 5-10 nære venner, og der er lige så mange, som har 1-2 nære venner, som der er, der har flere end 10 nære venner. Én procent af respondenterne har angivet, at de ingen nære venner har.

 

Skole, arbejde og gennem fælles bekendte er de tre steder, vi oftest møder vores venner. Herefter følger uddannelse og fritidsaktiviteter. Det stemmer fint overens med den gængse oplevelse af, at vi møder venner livet igennem og i mange forskellige sammenhænge.

Tillid er toppen

Hvad er det vigtige i venskab?

Noget af det, vi har glædet os mest til at dykke ned i, er de værdimæssige aspekter af venskab. Hvad er vigtigt for os i et nært venskab? Hvad betyder vores venskaber for os? Og er der forskel på mænd og kvinder, eller på unge og ældres syn på venskab?

 

Tillid, gensidig interesse og at have det sjovt sammen er de klokkeklare vindere, når folk skal sige, hvad der er vigtigt for dem i et nært venskab. Venner stoler på hinanden, interesserer sig for hinanden og har det sjovt sammen. Det er dét, der betyder noget.

 

Herefter kommer ”At vi kender hinanden godt” og ”At vi kan hjælpe hinanden”. Der er forbløffende stor enighed på tværs af både køn og alder. Top tre er således ens for mænd og kvinder, omend mænd vægter “have det sjovt sammen” og “lave aktiviteter sammen” lidt højere end kvinder, mens kvinder vægter “at vi interesserer os for hinanden” og “at vi kan finde trøst hos hinanden” lidt højere end mænd. Pudsigt er det især de yngste respondenter, som lægger vægt på, at “vi kan være fælles om minder”.

Venner giver glæde

Punktum!

Venner er en kilde til glæde – og derfor er de vigtige. Så enkelt kan det siges. På spørgsmålet ”Hvilken betydning har dine nære venner i dit liv” svarer tre ud af fire, at ”de giver mig glæde”. Herefter kommer ”de inspirerer mig” og “de giver mig tryghed”. På fjerde-  og femtepladsen finder vi ”de hjælper mig til at forstå mig selv bedre” og ”de hjælper mig når jeg har problemer”.

 

Ser vi på køn, er der ganske lille forskel på de nære venners betydning i livet. Top tre er ens for begge køn, og de forskelle, man finder, er marginale. Mænd vægter således “de giver mig selvtillid” en smule højere, mens lidt flere kvinder peger på, at “mine venner hjælper mig, når jeg skal træffe vanskelige beslutninger.”

Også på tværs af alder er der flere ligheder end forskelle. “Mine venner giver mig glæde” er den suveræne topscorer blandt alle aldersgrupper. “Tryghed” og “inspiration” er på 2. og 3. pladsen for næsten alle grupper, dog med forskellig placering. Mens tryghed er vigtigst for respondenterne under 40, er inspiration vigtigst for respondenterne over 40. For de yngste respondenter fylder “mine venner hjælper mig, når jeg har problemer” højere end “inspiration”, men herudover er billedet det samme som for de øvrige grupper.

“De giver mig selvtillid” fylder lidt mere for de yngre respondenter, ligesom også “mine venner får tiden til at gå” fylder markant mere for de yngste respondenter end for de øvrige.

“Mine nære venner inspirerer mig” stiger derimod jævnt med alderen og betyder mest for de 60+-årige.

Så altså. Venner giver os glæde. De inspirerer os og giver os tryghed. De hjælper os og giver os selvtillid. Hurra for vennerne!